Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Baza materialna

Usytuowanie obiektów uniwersyteckich na terenie Kortowa
Kliknij na map?, aby j? powi?kszy?


Kliknij na map?, aby j? powi?kszy?

Wykaz obiektów wyszczególnionych na mapie

 1. ul. ?o?nierska 14 - Wydzia? Matematyki i Informatyki: Dziekanat
 2. ul. ?o?nierska 14A - Katedra Fizyki i Metod Komputerowych, Katedra Fizyki Relatywistycznej, Katedra Informatyki i Bada? Operacyjnych, Katedra Logiki i Podstaw Informatyki, Katedra Metod Matematycznych Informatyki, Centrum Informatyczno-Sieciowe, Regionalne Centrum Informatyczne
 3. ul. ?o?nierska 14B - DS 11
 4. ul. ?o?nierska 14C - Asystencki Dom Mieszkalno-Rotacyjny
 5. ul. Pstrowskiego 5 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki, Katedra Socjologii
 6. ul. Obro?ców Tobruku 3 - Studium J?zyków Obcych
 7. ul. Niepodleg?o?ci 57/65 - DS 12
 8. ul. F. Szrajbera 11 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki
 9. pl. Jedno?ci S?owia?skiej 2 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki: Katedra Muzyki
 10. ul. B. G?owackiego 17 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki: dziekanat, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Pedagogiki Spo?ecznej, Katedra Sztuk Pi?knych, Zak?ad Pedagogiki Specjalnej i Psychologii, Zak?ad Wczesnej Edukacji
 11. ul. Pana Tadeusza 6 - Hala sportowa
 12. ul. Okrzei 1A - Wydzia? Nauk Technicznych: Katedra Materia?ów Funkcjonalnych i Nanotechnologii (cz??? katedry), Zak?ad Edukacji Technicznej i Informatycznej
 13. al. Wojska Polskiego 14 - DS 13
 14. ul. Ba?tycka 4 - Gimnazjum i Liceum Akademickie im. M. G. Dietrichów
 15. ul. Kardyna?a Stanis?awa Hozjusza 15 - Wydzia? Teologii: dziekanat, Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii, Katedra Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kanonicznego, Katedra Teologii Biblijnej, Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu, Zak?ad Filozofii i Kultury Chrze?cija?skiej, Zak?ad Historii Ko?cio?a, Zak?ad Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Zak?ad Teologii Moralnej

Ta strona by?a odwiedzana 1179 razy (w tym z UWM 111 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa